İlçelerden gelen sağlıkçılar hopa'da tam gün eylem yapıp iş bıraktılar
Haber
15 Aralık 2021 - Çarşamba 14:25
 
İlçelerden gelen sağlıkçılar hopa'da tam gün eylem yapıp iş bıraktılar
İlçelerden gelen sağlıkçılar hopa'da tam gün eylem iş bıraktılar
ARHAVİ Haberi
İlçelerden gelen sağlıkçılar hopa'da tam gün eylem yapıp iş bıraktılar

Bazı Sağlık çalışanları, ülke genelinde olduğu gibi Arhavi,Kemalpaşa,Ardanuç ve Hopa' daki sağlıkçılar bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hopa Devlet hastanesi önünde gerçekleşen eylemle sağlıkçılar basın açıklaması yaparak eylemi sonlandırdı. Yaptıkları Basın Açıklaması Şunları İfade ettiler.

Uyarıyoruz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı istiyoruz!

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri bu çalışma rejimini kabul etmiyor! Artık Bıçak Kemikte!

Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma

koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması nedeniyle zor durumdadır. Genç hekimler başta olmak üzere sağlık emekçileri ülkeyi terk etmekte çareyi arıyor. Kamuoyuna yansıdığı gibi ağır çalışma koşulları ve mobbing etkisi ile intiharlar  yaşanıyor.  Uzun  nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor. Yüzlercemiz pandemi ile mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz enfekte oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük aylık gelirler ile hepimiz birden 'Geçinemiyoruz' demeye başladık.

Evet artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için iş bırakarak, bu gün alanlara

çıkarak uyarıyoruz!

İktidarın savunuculuğunu yaptığı ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almıştır. Bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Koronavirüs salgını mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, iş, özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamış; salgın

döneminde dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir.

Yüzlerce insanımız, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmektedirler. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri "artık bu şartlarda çalışamıyoruz" diyerek istifa ederken, emekli olurken; sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı'yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı'nın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı'nın bizlere ve topluma karşı  sorumluluğu değil midir? Mevcut sağlık sistemi, işkolu emekçileri ve halk
açısından da iflas etmiş durumdadır. Halk sağlık hizmetlerine erişememektedir. Kronik hastalığı olanlar bile bu pandemi sürecinde tedaviye ulaşamamaktadır. Halkın verdiği vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde katkı katılım payları, ilave
ücretler alınmaktadır. İlaçlar ödeme kapsamından çıkarılmakta, çok sayıda ilaca erişememe hali yaşanmaktadır. Artık yaşamımıza bile mal olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok dahabelirgin olan algı yönetimleriyle çarpıtmaya, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışmaktadır.


Bunun en son örneği de sağlık emekçilerinin artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırının az üzerinde olan gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. 11 Aralık tarihinde bir kez daha Meclis'te komisyona getirilen ve oy birliğiyle kabul görmüş teklif, içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bu teklifin ne zaman görüşüleceği ise ifade edilmemiştir.


Ülkeyi yönetenler angarya koşullarında, sefalet ücretleri ile bizleri çalıştırırken ayrım yapmamaktalar. Ne zaman haklarımızı elde etmek için ortaklaştığımızda, güçlü ses çıkardığımızda bizleri ayırmak için ekibin bir kısmına yönelik kısmi yasal düzenlemeler yapmakta, mobbing uygulamakta, ötekileştirme dahil her türlü yöntemle bizi baskı altına almaya çalışmaktalar. Bizler bunun farkındayız. Nasıl hizmeti üretirken ekip olarak çalışıyor isek haklarımızı almak içinde ekip olarak mücadele edeceğiz.
Uyarıyoruz: Bizlerin TBMM'ye gönderdiği ve muhalefet patileri tarafından kanun teklifi olarak sunulan, emekçilerin ekip olma prensibine uygun ve herkesi kapsayacak bir teklifin derhal kabul edilmesini istiyoruz.

Sorunlarımızı muhatabı ile çözemediğimiz için bu gün alanlardayız. Sorunlarımızın köklü çözümü ancak bu sağlık sisteminin tümüyle değişmesi ile gerçekleşecektir. Halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar, karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Sorunlarımız çok fazla ve çok yol kat etmemiz lazım. ifade ettiğimiz köklü
çözümü elde edinceye kadar acil olarak çözülmesini istediğimiz taleplerimiz şunlardır. 

- Özelleştirme politikalarından vazgeçin.
- Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verin.
- Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak, yoksulluk sınırı üzerinde
temel ücret uygulamasını başlatın.
- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin.
- Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın.
- Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları
oluşturun.
- COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarın.
- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin.

Bizleri yok sayanlara sorumluluk, görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için
uyarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu eylem ve açıklamalarımız emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır.
İktidar artık topluma, sağlık çalışanlarına kulak vermelidir. İktidar bilmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin söyleyecek sözü, bu sistemi değiştirecek gücü vardır.
Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam diyoruz
Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Artvin Temsilciliği

 

WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-08 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-09 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-10 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-11 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-12 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-14 (1) WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-14 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-15 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-17 (1) WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-17 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-20 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-21 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-22 WhatsApp Image 2021-12-15 at 14-23-23

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: İlçelerden gelen sağlıkçılar hopa'da tam gün eylem iş bıraktılar
Yorumlar
Haber Yazılımı